Scholingsaanbod voor docenten en opleiders

Scholingsaanbod voor docenten/opleiders

Groep volwassenen rond een tafel in overleg

Voor docenten en opleiders werkzaam in het WO/WO+ onderwijs

Vrouwen in overleg met laptop

Voor docenten en opleiders die lesgeven in het basiscurriculum MBO en HBO

Voor deskundigen die als gastdocent werkzaam zijn in de palliatieve zorg

Een verbeterd kennisniveau rondom palliatieve zorg bij docenten en opleiders.

Alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen en bij- en nascholingen dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven. In samenhang met het docentenprofiel palliatieve zorg is een didactische en inhoudelijke docentenscholing ontwikkeld en geïmplementeerd. De werkzaamheden zijn er enerzijds op gericht om docenten op te leiden (train the trainer) en anderzijds om les te geven aan (aankomende) zorgverleners.

Twijfelt u welke scholing het beste bij u past?

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze, hebben wij een competentiescan ontwikkeld. Deze scan geeft u inzicht in uw huidige vaardigheidsniveau en biedt een advies welke opleiding hier het beste bij aansluit. De uitkomst van deze scan is voor u persoonlijk en voor eigen gebruik.

NB: sla het bestand op op uw computer om de scan in te kunnen vullen.

Op zoek naar het scholingsaanbod voor zorgverleners?

Wilt u uw inhoudelijke kennis van palliatieve zorg verdiepen om de groeiende groep ongeneeslijk zieke mensen passende zorg te kunnen bieden? Dan past één van onze scholingen gericht op zorgverleners beter bij uw wensen.

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam