Logo KWF

ScholingPZ verzoekt zorgverleners om scholingsbehoefte palliatieve zorg te delen

Om ervoor te zorgen dat de scholingen palliatieve zorg zo goed mogelijk aansluiten op de wensen uit de praktijk, is inzicht in de scholingsbehoefte van zorgverleners essentieel. Daarom inventariseert ScholingPZ waar (toekomstige) cursisten behoefte aan hebben, zodat de te ontwikkelen scholing goed aansluit op hun wensen.

Judith Hetem-Kolvoort

Judith Hetem - Kolvoort nieuwe programmamanager Scholing Palliatieve Zorg

Met ingang van 1 februari 2023 verwelkomt het programma Scholing Palliatieve Zorg een nieuwe programmamanager. De door de wol geverfde zorgprofessional Hetem – Kolvoort ziet haar rol met veel enthousiasme tegemoet.

Johan Joosse en Marijke Dericks-Issing

Betere oncologische zorg door beter onderwijs palliatieve zorg

Zorgverleners béter toerusten op goede palliatieve zorgverlening aan oncologische patiënten. En zorgdocenten méér leren over palliatieve zorgverlening in de oncologie, zodat zij er nóg beter les over geven. Daar zet programma Scholing Palliatieve Zorg, dankzij KWF-financiering, zich voor in.

Oproep aan aanbieders (docent)scholing palliatieve zorg

Vragenlijsten huidige aanbod scholingen Palliatieve Zorg (15 september 2022)

Omdat er al diverse scholingen Palliatieve zorg ontwikkeld zijn, willen de projectteams graag starten met het verkrijgen van een overzicht van het huidige aanbod. Met deze informatie kan bekeken worden op welke manier we samen verder kunnen bouwen op het bestaande onderwijs.

Dus, als u een (docent)scholing palliatieve zorg aanbiedt, zou u dan de vragenlijst die van toepassing is willen invullen?
Het invullen kost ongeveer 5-10 minuten.

Project 2: scholing voor docenten

Project 2 uit dit programma heeft als doel om de deskundigheid van docenten te vergroten door een didactische en inhoudelijke docentenscholing Palliatieve zorg te ontwikkelen en uit te rollen voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.
Biedt u deze (nascholing)scholing aan dan zouden we u willen vragen om op de volgende link te klikken en de bijbehorende vragenlijst in te vullen.

Project 3: scholing voor zorgverleners

Project 3 uit dit programma heeft als doel om een basisscholing palliatieve zorg voor zorgverleners bij oncologische patiënten te ontwikkelen én uit te rollen voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.
Biedt u deze (na)scholing aan dan zouden we u willen vragen om op de volgende link te klikken en de bijbehorende vragenlijst in te vullen

Staat uw scholing ook op Palliaweb?
Ook dan willen wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we van elke scholing dezelfde gegevens.

Hartelijk dank, mede namens projectleiders
Philo Logister (project 2) en Josefien de Bruin (project 3)

NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrief nr1 september 2022

Programma van start: inmiddels zijn de projectleiders gevonden en zijn begonnen met het samenstellen van de projectteams & experts. Ook wort een start gemaakt met de inventarisatie van het huidige onderwijsaanbod.

Nieuwsbrief nr2 december 2022

In deze editie leest u onder andere een update van de drie projecten die binnen het programma worden uitgerold, delen we inzichten uit een recente enquête en bezochten we Carend en het Nationale Congres Palliatieve Zorg.

Periodiek wordt vanuit het programma een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief delen we de voortgang van het programma.
Geïnteresseerd? Inschrijven kan via de button.

PUBLICATIES

Hier vindt u een overzicht van de verschenen artikelen en publicaties.

Zorgverleners & KWF starten nascholingsprogramma palliatieve zorg

25 april 2022

KWF investeert in het 3-jarig educatieprogramma ‘Landelijke basiscursus palliatieve zorg voor patiënten met kanker’. Dit programma wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC namens het landelijke platform Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) en in samenwerking met diverse partijen.
Lees verder >>

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam