Docentenprofiel Palliatieve Zorg

Het Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0 is nu beschikbaar!

Goed onderwijs valt of staat met de juiste en deskundige docent. Dit Docentenprofiel beschrijft de gewenste competenties voor docenten die onderwijs palliatieve zorg geven in het mbo, hbo, wo(+) en bij- en nascholingen.

Bent u als docent in het reguliere onderwijs betrokken bij palliatieve zorg, of bent u als gastdocent betrokken bij bij- en nascholingen in palliatieve zorg? Dan biedt het Docentenprofiel u inzicht in de benodigde competenties en kunt u inzien welke competenties u nog (verder) zou kunnen ontwikkelen.

 

Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0

Docentenprofiel Palliatieve Zorg

Snel naar: BetrokkenenVoortgang

Voor het scholen van zorgprofessionals in palliatieve zorg maken het initieel onderwijs en onderwijs in bij- en nascholing bij voorkeur gebruik van docenten met ervaring in de palliatieve zorg. Toch is de ene docent de andere niet, en vraagt elk onderwerp een ander soort docent. De vraag die volgt is dus: welke docent is het meest geschikt voor het geven van welk soort onderwijs?

De doelstelling

Met de (door)ontwikkeling van het docentenprofiel palliatieve zorg worden de gewenste competenties voor de docenten palliatieve zorg in kaart gebracht. Het betreft docenten die onderwijs palliatieve zorg geven aan het mbo, hbo, wo(+) en bij- en nascholingen. Met deze herziene versie wordt het in 2021 uitgebrachte Docentprofiel palliatieve zorg 1.0 (O2PZ, 2021) vervangen.

Betrokkenen

Marjolein van Meggelen, Studieleider post-hbo Palliatieve Zorg bij Hogeschool Utrecht, is bij dit project betrokken als projectleider. Samen met Arlette Bakker, Christel Holwerda-Sluis en Judith Hetem-Kolvoort vormen zij de projectgroep voor het docentenprofiel Palliatieve Zorg versie 2.0.

Marjolein van Meggelen

Daarnaast zijn er diverse stakeholders bij dit project betrokken, waaronder:

  • Marijke Dericks, Programmamanager O²PZ
  • Marieke van den Brand, Internist-ouderengeneeskunde/Consulent Palliatieve Zorg en Programma Adviseur O²PZ
  • Jojanneke van Staveren, Onderwijsadviseur Palliatieve Zorg, VUmc Academie en projectleider binnen het programma O²PZ
  • Philo Logister, projectleider Professionalisering van docenten
  • Josefien de Bruin, projectleider uitrol van landelijke uniforme scholing Palliatieve Zorg

Tot slot betrekt het programma ScholingPZ potentiële docenten ook actief bij het opstellen van het profiel. Zo sluit het programma aan bij datgene wat er al is: daarin neemt zij natuurlijk het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) en de ontwikkelingen van O2PZ mee.

Voortgang

Aangezien er al een basis ligt in het competentieprofiel dat onder het programma O2PZ is ontwikkeld, is het profiel 2.0 op 20 december 2022 gepresenteerd tijdens het overleg van het Landelijk Onderwijsknooppunt. Het docentenprofiel is vervolgens op 18 april 2023 gelanceerd tijdens het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg.

Verschillende typen docenten palliatieve zorg

Lees meer over dit project:

Docentenprofiel palliatieve zorg is dé manier om de kwaliteit van onderwijs naar een hoger niveau te tillen

Op het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg van O²PZ is dinsdag 18 april officieel het Docentenprofiel palliatieve zorg gelanceerd en uitgereikt aan verschillende vertegenwoordigers van groepen belanghebbenden.

Lees meer over de andere projecten:

Professionalisering docenten

Alle mbo, hbo en wo opleidingen en alle bij- en nascholingen, dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven.

Landelijke uniforme basisscholing

In project drie wordt een uniforme, landelijke bij- en nascholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker ontwikkeld en uitgerold. Deze wordt tijdens de subsidieperiode (grotendeels) kosteloos aangeboden.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam