Professionalisering docenten/opleiders palliatieve zorg

Professionalisering docenten/opleiders palliatieve zorg

Voor docenten/opleiders WO en WO+

In Nederland wordt palliatieve zorg primair als generalistische zorg gezien: dit betekent dat alle zorgverleners zelf palliatieve zorg moeten kunnen verlenen aan mensen met palliatieve zorgbehoeften tot op een zeker niveau.

Wil jij je inzetten om het palliatieve zorgonderwijs verder te optimaliseren? In deze interactieve scholing ligt de nadruk op ervaringsleren, waarbij je als docent enerzijds gedegen kennis vergaart op het gebied van palliatieve zorg en anderzijds aan de slag gaat met het vertalen van deze kennis naar je eigen onderwijspraktijken.

Groep volwassenen rond een tafel in overleg

Locaties, startdata en inschrijven

Lestijden: 17:00 – 20:00

Lesdagen: 31/10/2024 fysiek, 14/11/2024 fysiek en 28/11/2024 fysiek

Lestijden: 17:00 – 20:00

Lesdagen: 14/11 online, 28/11 fysiek en 12/12 online

Lestijden: 17:00 – 20:00

Lesdagen: 12/12/2024 online, 19/12/2024 fysiek en 09/01/2025 online

Lestijden: 17:00 – 20:00

Lesdagen: 30/01/2025 online, 06/02/2025 fysiek en 27/02/2025 online

Meer data en locaties volgen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven.

Doelgroep

Iedereen die onderwijs geeft binnen WO/WO+ opleidingen:

 • Geneeskunde bachelor- en mastercurriculum;
 • Verpleegkundig specialist (MANP);
 • Master Physician Assistant (MPA);
 • Geneeskunde specialistenopleidingen en bij- en nascholingen zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuisspecialisten, ethici, verpleegkundig specialisten, geestelijk verzorgenden, etc.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen staan centraal voor deze scholing:

 • Kennis m.b.t. palliatieve zorg vergroten op inhouds- en didactisch niveau, zodat je de uitgangspunten van palliatieve zorg kunt vertalen in het geven/ontwerpen van onderwijs
 • Wegwijs maken in beschikbare praktische leermaterialen en expertise
 • Opleiding volgens het train-de-trainer principe
 • Handvatten en inspiratie om een kartrekkersrol op te pakken binnen je eigen onderwijsinstelling.

Programma

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten die plaatsvinden op donderdagen van 17:00 – 20:00. Aan de hand van een voorbereidingsopdracht breng je je voorkennis over palliatieve zorg en je didactische vaardigheden in kaart. Van tevoren ontvang je een handleiding voor deelnemers over het complete programma.

Het programma is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1

Online

 • Introductie en kennismaking
 • Rollen en doelen in palliatieve zorg onderwijs
 • Onderwijsontwerp en leerprincipes

Bijeenkomst 2

Fysiek

 • Ervaringsleren palliatieve zorg in onderwijs
 • Leeractiviteiten ontwerpen

Bijeenkomst 3

Online

 • Bewustwording implementatiemogelijkheden
 • Rollen binnen de organisatie m.b.t. de implementatie
 • Leercommunity/-netwerk

Voorwaarden

De scholing kan alleen doorgang vinden bij minimaal 12 deelnemers. Bij minder dan 12 deelnemers zal de scholing worden geannuleerd of worden verplaatst.

Er wordt gestreefd naar een zoveel mogelijke interdisciplinaire samenstelling van de deelnemers binnen een scholing. Op basis van de registraties kunnen we de samenstelling bekijken. Hierdoor ontvangt u in een later stadium de definitieve bevestiging van uw registratie. Het zou dan kunnen zijn, dat vanwege de samenstelling van de groep, we uw registratie doorschuiven naar een andere datum. Uiteraard gebeurt dit in overleg samen met u. Uw registratie is pas definitief na het ontvangen van de definitieve bevestiging.

De scholing wordt kosteloos aangeboden vanuit het programma Scholing Palliatieve Zorg. Tot 4 weken van te voren kunt u kosteloos annuleren door een e-mail te sturen aan scholingPZ@amsterdamumc.nl. Bij annulering binnen vier weken voorafgaand aan de scholing, bent u €150,00 verschuldigd aan het programma Scholing Palliatieve Zorg.

Wij kunnen uw definitieve registratie bij annulering niet doorschuiven naar een andere datum. Wel staat het u vrij om in overleg met het programma Scholing Palliatieve Zorg, zelf een vervangende deelnemer/collega aan te dragen, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Het programma Scholing Palliatieve Zorg wordt gefinancierd door KWF (subsidiegelden) en kan daardoor de scholingen voor docenten kosteloos aanbieden. Omdat het annuleren van deelname of het niet komen opdagen bij een scholing kosten met zich meebrengt, betekent dat we dit geld niet meer opnieuw kunnen gebruiken binnen de verstrekte subsidie. Daarom hanteren wij de annuleringskosten van €150,00.

In het kort:

Ervaringen

Geschikt voor:

Docent palliatieve zorg deskundige
Docent deskundige specifiek gebied
Docent didactisch deskundige

Twijfelt u welke scholing het beste bij u past?

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze, hebben wij een competentiescan ontwikkeld. Deze scan geeft u inzicht in uw huidige vaardigheidsniveau en biedt een advies welke opleiding hier het beste bij aansluit. De uitkomst van deze scan is voor u persoonlijk en voor eigen gebruik.

NB: sla het bestand op op uw computer om de scan in te kunnen vullen.

Bekijk de andere docentscholingen:

Vrouwen in overleg met laptop

Voor docenten werkzaam in het basiscurriculum MBO en HBO

Voor deskundigen die als gastdocent werkzaam zijn in de palliatieve zorg

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam