Professionalisering docenten/opleiders palliatieve zorg

Professionalisering docenten/opleiders palliatieve zorg

Voor docenten/opleiders basiscurriculum MBO en HBO

Verpleegkundigen en verzorgenden komen, door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, patiënten/cliënten met palliatieve zorgbehoeften overal tegen: in de thuissituatie, het ziekenhuis, het verpleeghuis, hospice, kleinschalige woonvormen, de gehandicapten zorg en de GGZ etc.

Vrouwen in overleg met laptop

Opleidingen hebben een verantwoordelijkheid om leerlingen hierop goed voor te bereiden, zodat zij kwetsbare ouderen, mensen met chronisch orgaanfalen en mensen met kanker van passende zorg kunnen voorzien in iedere levensfase. Wil jij bijdragen aan de verbetering van het palliatieve zorgonderwijs door je eigen kennis te vergroten en door te geven?

Locaties, startdata en inschrijven

Lestijden: 13:30 – 16:30

Lesdagen: 16/09 fysiek, 30/09 online, 14/10 online, 04/11 fysiek en 18/11 online

Lestijden: 13:30 – 16:30

Lesdagen: 24/09 fysiek, 08/10 online, 05/11 online, 26/11 fysiek en 03/12 online

Lestijden: 13:30 – 16:30

Lesdagen: 22/10 fysiek, 05/11 online, 12/11 online, 26/11 fysiek en 03/12 online

Lestijden: 13:30 – 16:30

Lesdagen: 23/01 fysiek, 06/02 online, 06/03 online, 20/03 fysiek en 03/04 online

Doelgroep

De scholing is voor:

  • Alle docenten die lesgeven in het basiscurriculum van het MBO onderwijs voor verzorgenden en verpleegkundigen;
  • Alle docenten die lesgeven in het HBO onderwijs voor verpleegkundigen met interesse in palliatieve zorg en voor wie het noodzakelijk is vanwege de leeractiviteiten palliatieve zorg in het curriculum.
  • Praktijkopleiders die scholing geven aan verpleegkundigen en verzorgenden binnen de zorginstelling

Dit kunnen docenten zijn die nieuw in dienst zijn en nog geen kennis hebben over palliatieve zorg, docenten die al langer in dienst zijn maar zichzelf meer willen verdiepen in dit thema, of docenten die al actief bezig zijn met palliatieve zorg in hun onderwijs en dit naar een hoger niveau willen tillen.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen staan centraal voor deze scholing:

  • Je bewustwording m.b.t. palliatieve zorg vergroten als docent aan een Hogeschool of ROC in alle consortia palliatieve zorg;
  • Je toerusten en inspireren om palliatieve zorg te doceren, door zowel op inhoudelijk als didactisch niveau je kennis te vergroten; 
  • Je bewust maken van de beschikbare middelen, zodat je binnen jouw onderwijsinstelling een kartrekkersrol kunt oppakken in het onderwijs over palliatieve zorg.

Programma

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de scholing ontvang je praktische leermaterialen cq. werkvormen die je zelf kunt toepassen in je onderwijs. Ook ontvang je alle gebruikte presentaties en het blokboek.

Het programma is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1

Fysiek

Introductie in palliatieve zorg

Theoretische kadering palliatieve zorg, de noodzaak van palliatieve zorg in het onderwijs en een casuïstiekbespreking. De wens van de patiënt staat centraal.

Bijeenkomst 2

Online

Symptoommanagement en palliatief redeneren

Symptomen in de palliatieve fase (o.a. pijn en delier), methodieken signalering en/of besluitvorming in de palliatieve fase. Palliatief redeneren, gebruik meetinstrumenten.

Bijeenkomst 3

Online

Proactieve Zorgplanning en beslissingen rond het levenseinde

Wat is het en waarom is het van belang? De leidraad en wat is de rol van verzorgenden en verpleegkundigen? Beslissingen rond het levenseinde (o.a. indicaties, werkwijze palliatieve sedatie, euthanasie, de rol van verzorgenden en verpleegkundigen, ethische dilemma’s).

Bijeenkomst 4

Fysiek

Communicatie, levensvragen en zingeving

  • Communiceren in de palliatieve zorg, oefenen met levenseinde gesprekken, luisteren in lagen.
  • Docentcommunicatie
  • Omgaan met zingevings- en levensvragen.

Bijeenkomst 5

Online

Studentbegeleiding en bijzondere doelgroepen

Studentbegeleiding in palliatieve zorg en palliatieve zorg bij bijzondere doelgroepen.

Keuzemogelijkheid uit: mensen met een verstandelijke beperking, niet-westerse migranten, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrisch ziektebeeld, dementie en kinderpalliatieve zorg etc.

Voorwaarden

De scholing kan alleen doorgang vinden bij minimaal 12 deelnemers. Bij minder dan 12 deelnemers zal de scholing worden geannuleerd of worden verplaatst.

Er wordt gestreefd naar een zoveel mogelijke interdisciplinaire samenstelling van de deelnemers binnen een scholing. Op basis van de registraties kunnen we de samenstelling bekijken. Hierdoor ontvangt u in een later stadium de definitieve bevestiging van uw registratie. Het zou dan kunnen zijn, dat vanwege de samenstelling van de groep, we uw registratie doorschuiven naar een andere datum. Uiteraard gebeurt dit in overleg samen met u. Uw registratie is pas definitief na het ontvangen van de definitieve bevestiging.

De scholing wordt kosteloos aangeboden vanuit het programma Scholing Palliatieve Zorg. Tot 4 weken van te voren kunt u kosteloos annuleren door een e-mail te sturen aan scholingPZ@amsterdamumc.nl. Bij annulering binnen vier weken voorafgaand aan de scholing, bent u €150,00 verschuldigd aan het programma Scholing Palliatieve Zorg.

Wij kunnen uw definitieve registratie bij annulering niet doorschuiven naar een andere datum. Wel staat het u vrij om in overleg met het programma Scholing Palliatieve Zorg, zelf een vervangende deelnemer/collega aan te dragen, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Het programma Scholing Palliatieve Zorg wordt gefinancierd door KWF (subsidiegelden) en kan daardoor de scholingen voor docenten kosteloos aanbieden. Omdat het annuleren van deelname of het niet komen opdagen bij een scholing kosten met zich meebrengt, betekent dat we dit geld niet meer opnieuw kunnen gebruiken binnen de verstrekte subsidie. Daarom hanteren wij de annuleringskosten van €150,00.

In het kort:

Geschikt voor:

Docent didactisch deskundige

Twijfelt u welke scholing het beste bij u past?

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze, hebben wij een competentiescan ontwikkeld. Deze scan geeft u inzicht in uw huidige vaardigheidsniveau en biedt een advies welke opleiding hier het beste bij aansluit. De uitkomst van deze scan is voor u persoonlijk en voor eigen gebruik.

NB: sla het bestand op op uw computer om de scan in te kunnen vullen.

Bekijk de andere docentscholingen:

Groep volwassenen rond een tafel in overleg

Voor docenten (opleiders) werkzaam in het WO en WO+ onderwijs

Voor deskundigen die als gastdocent werkzaam zijn in de palliatieve zorg

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam