Didactische handvatten voor effectieve kennisoverdracht: in gesprek met deelnemer Renko Rappard

Didactische handvatten voor effectieve kennisoverdracht: in gesprek met deelnemer Renko Rappard

Nu de eerste scholingen binnen het programma Scholing Palliatieve Zorg zijn afgerond, passen de eerste deelnemers wat zij geleerd hebben al volop toe. Daarom gaan we met een aantal van hen in gesprek om van hen te horen hoe zij de scholing hebben ervaren. Dit keer spreken we met Renko Rappard, een ervaren Physician Assistant bij Gelre Ziekenhuizen die onlangs de scholing voor docenten werkzaam in het WO en WO+ onderwijs afrondde en nu zijn inzichten toepast in zijn dagelijkse praktijk.

Renko heeft een rijke achtergrond van 30 jaar als verpleegkundige voordat hij zich volledig richtte op palliatieve zorg. Zijn toewijding aan dit veld is duidelijk, met een focus op consultatie voor medisch specialisten en een scala aan ondersteunende diensten, variërend van begeleiding tot medisch advies.

Naast zijn patiëntgerichte taken, deelt Renko zijn kennis over palliatieve zorg door het geven van scholingen aan verpleegkundigen en medisch specialisten binnen Gelre Ziekenhuizen. Daarbij merkte hij al gauw dat didactische vaardigheden essentieel zijn voor effectieve kennisoverdracht.

“Ik heb geen didactische achtergrond, en dan mis je handvatten als je onderwijs gaat geven. Toen ik zag hoe anderen dat doen op symposia en workshops voelde ik dat ik er meer uit kon halen dan nu.”
Renko Rappard
Physician Assistant bij Gelre Ziekenhuizen

De docentscholing bood uitkomst

Renko’s beslissing om deel te nemen aan het scholingsprogramma voor docenten in palliatieve zorg werd gemotiveerd door zijn verlangen naar didactische ondersteuning. Tijdens de scholing hoopte hij vooral praktische antwoorden te krijgen op vragen als: “hoe maak ik van een standaard presentatie een boeiende presentatie? Waar moet ik allemaal rekening mee houden bij het geven van een les? En welke middelen kan ik gebruiken?

De scholing bleek precies de juiste gelegenheid te bieden om deze vaardigheden aan te scherpen, inclusief de theoretische onderbouwing.

Profijt in de dagelijkse praktijk

Nu, na zijn deelname aan de scholing, past Renko verschillende lessen toe in zijn dagelijkse praktijk. Hij transformeerde zijn presentaties door ze interactiever te maken, met minder dia’s en meer ruimte voor discussie en betrokkenheid van het publiek. Hij is zich ook bewuster van het belang van tijdsbewaking en het aanpassen van de inhoud aan het kennisniveau van zijn publiek. Bovendien splitst hij nu zijn onderwerpen op, om meer diepgang en focus te bieden op een specifiek onderwerp.

Renko: “20 sheets zijn niet altijd beter dan 5 sheets. Dat weet ik nu. Ik kort mijn PowerPoints in zodat er meer ruimte is voor interactie, en ik probeer nu ook aan te sluiten bij de kennis die er al is.”

Ervaringen uitwisselen met collega’s

Renko waardeerde de scholing om de handvatten die hij nu in de praktijk toepast, maar vooral ook vanwege het contact met collega’s tijdens de fysieke bijeenkomst: “omdat je met allemaal beroepsbeoefenaren werkt die allemaal een link met palliatieve zorg hebben leer je veel van je collega’s. Daar werd ook ruimte voor gegeven in de scholing, dus dat was erg prettig. Alle deelnemers waren het erover eens dat vooral de fysieke bijeenkomst erg waardevol was.”

Benieuwd naar ons scholingsaanbod voor docenten?

Groep volwassenen rond een tafel in overleg

Voor docenten en opleiders werkzaam in het WO/WO+ onderwijs

Vrouwen in overleg met laptop

Voor docenten en opleiders die lesgeven in het basiscurriculum MBO en HBO

Voor deskundigen die als gastdocent werkzaam zijn in de palliatieve zorg

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam