MAAK KENNIS MET DE ADVIESRAAD ​

Sander de Hosson | ‘Ik hoop mensen te inspireren’

Maak kennis met de Adviesraad

Sander de Hosson | ‘Ik hoop mensen te inspireren’

Scholing Palliatieve Zorg is een programma waarbij veel partijen zijn betrokken. Een belangrijke partner is onze adviesraad, die inhoudelijke beslissingen neemt en richting geeft aan de projecten. De raad bestaat uit experts uit verschillende vakgebieden en in deze serie stellen we ze aan u voor. Dit keer spreken we met dr. Sander de Hosson , longarts en gespecialiseerd in longkanker en palliatieve zorg.

Groep volwassenen rond een tafel in overleg

Wie aan professionalisering van palliatieve zorg denkt, denkt aan Sander de Hosson. Al twee decennia lang zet de longarts goede palliatieve zorg in de spotlights. Niet alleen als arts, maar ook als schrijver. Hij schreef inmiddels een viertal boeken en vele verhalen en columns. Daarnaast vond hij ook nog tijd om Carend op te richten, een zorgplatform voor palliatieve zorg. Met Carend zorgde hij ook voor de pilot van de KWF-scholing in 2022: er werden 240 verpleegkundigen bijgeschoold.

Klankbord
‘KWF gaf destijds subsidie aan een aantal grote landelijke partijen, ondergebracht in het landelijk programma Scholing Palliatieve Zorg’, legt De Hosson uit. ‘Carend kreeg ook subsidie en heeft de eerste groepen zorgverleners geschoold. Omdat we een kleine organisatie zijn, konden we snel starten. We hebben toen ons eigen onderwijsmateriaal ontwikkeld, om te kijken hoe we de scholing het best konden vormgeven. Zo ben ik in de adviesraad terechtgekomen, waar ik heb kunnen adviseren over bijvoorbeeld de logistiek en hoe we de scholing landelijk konden uitrollen. Judith Hetem en haar programmateam hebben de plannen uiteindelijk vormgegeven met vele experts uit het werkveld en ik fungeer nu vooral als klankbord.’

‘Als arts moeten we ons steeds afvragen of we alles moeten doen wat kan’

De Hosson is enthousiast: ‘Deze scholing is weer een perfect voorbeeld van alle recente ontwikkelingen op het gebied van goede palliatieve zorg. Het gaat natuurlijk nooit snel genoeg, maar nu lijkt de vaart er toch wel in te komen. Ik zie in het ziekenhuis dagelijks hoe belangrijk het is tijdig in gesprek te gaan met de patiënt en de focus te verleggen naar de kwaliteit van leven. In dat kader moeten we ons als arts ook steeds afvragen of we wel alles moeten doen wat kan. Artsen, die toch zijn opgeleid om te genezen, zien gelukkig steeds vaker in dat kwaliteit van leven net zo belangrijk is als langer leven. En vaak zelfs belangrijker.’

Aanzet om verder te leren
‘Met mijn verhalen en mijn boeken hoop ik mensen te inspireren. Ik denk dat deze scholing dat ook doet. Je schoolt heel veel mensen: docenten, maar ook 3.500 zorgverleners, op drie tot vijf scholingsmomenten. Daardoor inspireren we de deelnemers hopelijk ook. In een paar scholingen kun je natuurlijk nooit alles behandelen, dus het zou vooral een aanzet moeten zijn om hiermee verder te gaan. Er is genoeg onderwijs voorhanden om je verder te verdiepen.’

‘Daarnaast is het van groot belang deze scholing goed te borgen, zodat het niet stopt na de subsidieperiode. Ik zet mij daar met mijn organisatie Carend voor in, maar ik zie dat er ook veel andere organisaties zijn die dit oppakken, waaronder ROC’s en hogescholen. Palliatieve zorg in het onderwijs is een belangrijk onderwerp aan het worden en ik denk dat dit door het veld wordt overgenomen. En dat is precies de bedoeling’, aldus De Hosson.

De boeken van Sander de Hosson

  • Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde: een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. S.M. de Hosson, M.J. Tip, J.W.G. van Putten, T.S. van der Werf. De Tijdstroom Uitgeverij, 2010. ISBN 9789058981769
  • Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg: een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. S.M. de Hosson, A. de Graeff, F.J.S. Netters, C.A.H.H.V.M. Verhagen. De Tijdstroom Uitgeverij, 2011. ISBN 9789058981929
  • Slotcouplet: Ervaringen van een longarts. Sander de Hosson. De Arbeiderspers, 2018. (ISBN 9789029543194)
    Leven toevoegen aan de dagen: Van slechtnieuwsgesprek tot laatste adem en rouw – hoe een stervensproces verloopt. Els Quaegebeur, Sander de Hosson. De Arbeiderspers, 2023. ISBN 9789029546454
Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam