Professionalisering Docenten

Professionalisering Docenten

Snel naar: BetrokkenenVoortgang

Alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen en bij- en nascholingen dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven. In samenhang met het docentenprofiel palliatieve zorg wordt in dit project een didactische en inhoudelijke docentenscholing ontwikkeld en geïmplementeerd. De werkzaamheden zijn er enerzijds op gericht om docenten op te leiden (train the trainer) en anderzijds om les te geven aan (aankomende) zorgverleners.

De doelstelling

Er wordt een didactische en inhoudelijke docentenscholing ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat alle mbo-, hbo-, en wo-opleidingen en bij- en nascholingen beschikken over docenten die kwalitatief goed onderwijs palliatieve zorg kunnen geven en daarmee ook goede zorg voor mensen met chronisch orgaanfalen, mensen met kanker en kwetsbare ouderen. De scholing wordt in de komende jaren uitgerold en kosteloos aangeboden aan 480 docenten en deskundigen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande onderwijsstructuren, organisaties, scholingen en onderwijsmateriaal.

Betrokkenen

Philo Logister, Senior docent bij Hogeschool Zuyd, is bij dit project betrokken als projectleider. Samen met Marianne Dees (Radboud UMC), Arlette Bakker (Amsterdam UMC), Danielle Verstegen (Universiteit Maastricht), Annemie Courtens (Maastricht UMC) en Evelien Neis (Maastricht UMC) vormen zij de projectgroep voor de professionalisering van docenten in de oncologische zorg.

Philo Logister

Daarnaast is er een expertisegroep bij dit project betrokken. Deze groep denkt actief mee over de inhoud van het project, geeft inhoudelijk advies op o.a. de (deel)resultaten en betrekt hun netwerk waar relevant.

De expertisegroep bestaat uit:

  • Jojanneke van Staveren, projectleider kernproject A O²PZ Landelijke Onderwijsknooppunt en Regionale Onderwijsknooppunten palliatieve zorg;
  • Sabine Netters, internist-oncoloog en werkzaam bij Carend;
  • Olaf Geerse, postdoctoraal onderzoeker Amsterdam UMC;
  • Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde/arts palliatieve geneeskunde in hospice Bardo;
  • Moniek van Middendorp, verpleegkundige/coördinator hospice Kajan;
  • Mary-Joanne Verhoef, postdoctoraal onderzoeker palliatieve zorg – Expertisecentrum Palliatieve Zorg, Specialist Ouderengeneeskunde i.o. – SOOL. Leids Universitair Medisch Centrum, Nederland.

Voortgang

De professionalisering van docenten wordt in verschillende fases vormgegeven en uitgerold. Als eerste is het huidige landschap rondom docentscholingen en de bijbehorende evaluaties in kaart gebracht. Inmiddels is het eerste concept voor de docentenscholing geformuleerd, met het kader en de leerdoelen.

Er wordt een scholingsaanbod samengesteld voor drie groepen:

  • Scholing voor docenten (opleiders) die lesgeven in het huidige curriculum wo-bachelor en master Geneeskunde onderwijs en wo+ geneeskunde specialist, Verpleegkundig specialisten (MANP) en Physician Assistants (PA) en docenten die les geven in bij- en nascholingen van het wo en wo+-onderwijs. (Docent didactische deskundige en docent palliatieve zorg deskundige/docent deskundige specifiek gebied).
  • Scholing voor docenten die lesgeven in het basiscurriculum mbo-onderwijs voor verzorgenden en verpleegkundigen en het hbo-bachelor onderwijs voor verpleegkundigen. (Docent didactische deskundige).
  • Scholing voor docenten die lesgeven in bij- en nascholingen van het mbo-onderwijs voor verzorgenden en verpleegkundigen en het hbo-onderwijs voor verpleegkundigen. (docent palliatieve zorg deskundige/ docent deskundige specifiek gebied).

De volgende stappen die het project maakt zijn het invullen van het kader, het inventariseren van de behoefte van de deelnemers aan de scholingen, het ontwikkelen van de docentenscholingen, het opstellen van een implementatieplan en het werven van docenten en deskundigen. Als dat is afgerond, kan worden overgegaan op de implementatie van de scholingen. Naar verwachting start de implementatie vanaf juni en wordt de scholing vanaf september/oktober 2023 aangeboden.

Docent palliatieve zorg deskundige
Docent didactisch deskundige
Docent deskundige specifiek gebied

Lees meer over dit project:

Oproep aan aanbieders (docent)scholing palliatieve zorg

Omdat er al diverse scholingen Palliatieve zorg ontwikkeld zijn, willen de projectteams graag starten met het verkrijgen van een overzicht van het huidige aanbod. Met deze informatie kan bekeken worden op welke manier we samen verder kunnen bouwen op het bestaande onderwijs. 

Lees meer over de andere projecten:

Docentenprofiel palliatieve zorg

De doelstelling van project één is het opstellen van een docentenprofiel Palliatieve Zorg, dat als kader dient waaraan een docent palliatieve zorg zou moeten voldoen. Potentiële docenten worden hierbij betrokken.

Landelijke uniforme basisscholing

In project drie wordt een uniforme, landelijke bij- en nascholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker ontwikkeld en uitgerold. Deze wordt tijdens de subsidieperiode (grotendeels) kosteloos aangeboden.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam