Oproep aan aanbieders (docent)scholing palliatieve zorg

Vragenlijsten huidige aanbod scholingen Palliatieve Zorg (15 september 2022)

Oproep aan aanbieders (docent)scholing palliatieve zorg

Omdat er al diverse scholingen Palliatieve zorg ontwikkeld zijn, willen de projectteams graag starten met het verkrijgen van een overzicht van het huidige aanbod. Met deze informatie kan bekeken worden op welke manier we samen verder kunnen bouwen op het bestaande onderwijs.

Dus, als u een (docent)scholing palliatieve zorg aanbiedt, zou u dan de vragenlijst die van toepassing is willen invullen?
Het invullen kost ongeveer 5-10 minuten.

Checklist

Project 2: professionalisering docenten

Project 2 uit dit programma heeft als doel om de deskundigheid van docenten te vergroten door een didactische en inhoudelijke docentenscholing Palliatieve zorg te ontwikkelen en uit te rollen voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.
Biedt u deze (nascholing)scholing aan dan zouden we u willen vragen om op de volgende link te klikken en de bijbehorende vragenlijst in te vullen.

Project 3: landelijke uniforme basisscholing

Project 2 uit dit programma heeft als doel om de deskundigheid van docenten te vergroten door een didactische en inhoudelijke docentenscholing Palliatieve zorg te ontwikkelen en uit te rollen voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.
Biedt u deze (nascholing)scholing aan dan zouden we u willen vragen om op de volgende link te klikken en de bijbehorende vragenlijst in te vullen.

Staat uw scholing ook op Palliaweb?


Ook dan willen wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we van elke scholing dezelfde gegevens.

Hartelijk dank, mede namens projectleiders
Philo Logister (project 2) en Josefien de Bruin (project 3)

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam