Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker

Basisscholing Palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker

Voor verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en artsen

Wilt u meer leren over palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker? In deze basisscholing leert u samen met uw collega’s de basiskennis en vaardigheden van palliatieve zorg. Zodat u met meer vertrouwen zorg kunt verlenen aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten.

Het programma bestaat voor een groot deel uit een online e-learning, waardoor u zelf het beste tijdstip kunt kiezen om de scholing te volgen. De fysieke lesdag wordt in uw regio aangeboden. Hieronder leest u meer over de scholing.

Hoewel de exacte data en locaties nog niet bekend zijn, kunt u alvast aangeven dat u interesse heeft in het volgen van de scholing. Zo bent u straks als eerste op de hoogte van de beschikbare data en locaties.

Over de Basisscholing Palliatieve Zorg

De basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’ is een praktijk- en actiegerichte scholing, met een sterke focus op casuïstiek. Zo leert u vaardigheden die u direct kunt toepassen in de praktijk.

De competenties die u hier leert – denk aan palliatief redeneren, communiceren en interprofessioneel samenwerken, komen ook van pas bij patiënten met orgaanfalen zoals COPD en hartfalen, en bij de patiënt met dementie of toenemende kwetsbaarheid.

Doelgroep

Alle verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en artsen die geïnteresseerd zijn in palliatieve zorg en nog geen scholing hebben gevolgd. 

Leerdoelen

Aan het eind van de scholing kunt u:

  • de palliatieve fase herkennen en markeren;
  • effectief omgaan met veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase (medicamenteus en niet-medicamenteus);
  • proactief zorg verlenen: structureel evalueren en bijstellen van de zorg in samenspraak met patiënt en naasten;
  • acteren op de behoefte van de patiënt en naasten m.b.t. een gesprek over het levenseinde;
  • de stervensfase identificeren en begeleiden;
  • nazorg verlenen: begeleiden van nabestaanden en doorverwijzen indien nodig.

Programma

Tijdens de scholing krijgt u toegang tot een interactieve online leeromgeving. Daar kunt u op uw eigen moment video’s bekijken, opdrachten maken en discussie opdrachten maken met uw collega’s.

Het programma is als volgt opgebouwd:

5 wkn à 2 uur p/w

E-learning

Basiskennis palliatieve zorg

DAG 1 – 75 min

Online

Proactieve zorgplanning

DAG 2 – 75 min

Online

Palliatief redeneren & symptoom-management

DAG 3 – 1 dag deel

Fysiek

Zingeving, communicatie en samenwerking

Interprofessioneel
Palliatieve zorg is een vorm van netwerkzorg waarbij samenwerking cruciaal is. Daarom is het programmaonderdeel ‘samenwerken’ van de Basisscholing Palliatieve zorg interprofessioneel opgezet en worden de start en afsluiting van de scholing regionaal georganiseerd.

Regionale start en afsluiting
Er zullen regionaal gezamenlijke start- en afsluitende bijeenkomsten georganiseerd worden. De invulling en tijd verschilt per regio. Als deze bijeenkomsten ook in uw regio georganiseerd worden, ontvangt u daarover later een aparte mail met meer informatie.

In het kort

Accreditatie aangevraagd bij:

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): Cluster 1; huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en Cluster 2; medisch specialisten.
  • NAPA: Physician Assistants. 

Andere scholingen

Neem contact op op de mogelijkheden te bespreken.

Voorwaarden

De scholing wordt u voor 150 euro aangeboden vanuit het programma Scholing Palliatieve Zorg met behulp van financiering door KWF.

Tot vier weken van te voren kunt u annuleren door een e-mail te sturen aan registratie-scholingPZ@amsterdamumc.nl. U krijgt dan het inschrijfbedrag terug minus €30,00 administratiekosten. Binnen deze vier weken tot de eerste cursusdag bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Wij kunnen uw registratie bij annulering niet doorschuiven naar een andere datum. U dient zich dan opnieuw in te schrijven. Wel staat het u vrij om in overleg met het programma Scholing Palliatieve Zorg, zelf een vervangende deelnemer/collega aan te dragen. 

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam