Basisscholing Palliatieve Zorg

Basisscholing Palliatieve zorg

Voor organisaties

Vindt u het belangrijk dat uw zorgverleners goede zorg verlenen aan patiënten met ongeneeslijke kanker? Wij bieden de mogelijk om de scholing voor zorgverleners in uw zorgorganisatie aan te bieden. Tijdens deze scholing leren zorgverleners de basiskennis en vaardigheden van palliatieve zorg. Zo kunnen zij met meer vertrouwen zorg verlenen aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten.

Waarom kiezen voor de Basisscholing Palliatieve Zorg?

De zorgverleners in uw organisatie:

 1. Volgen vrijwel kosteloos een zeer kwalitatieve scholing
 2. Voelen zich meer verbonden met uw organisatie
 3. Maken middels scholing goede zorg én goede samenwerking kennis met collega zorgverleners de eerste lijn, tweede of derde lijn

Bovendien geeft het uw zorgorganisatie de mogelijkheid om netwerk positie in de regio vervullen.

Praktische scholing, online en fysieke voor diverse zorgverleners

De scholing richt zich op verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en artsen die niet eerder een scholing hebben gevolgd in palliatieve zorg. Het onderwijs bestaat uit een online en fysiek gedeelte. De scholing is praktijk- en actiegericht, met een focus op patiënten met ongeneeslijke kanker middels casuïstiek. Competenties die aanbod komen zijn onder andere palliatief redeneren, communiceren en interprofessioneel samenwerken. 

Opbouw van het programma per functie

 • Online leersnippers per email
 • 5 dagdelen fysiek

>> Klik hier voor gedetailleerde informatie over het programma en de leerdoelen

 • Online voorbereiding
 • 3 dagdelen fysiek

>> Klik hier voor gedetailleerde informatie over het programma en de leerdoelen

 • Online cursus
 • 1 dag fysiek
 • 2x 1,5 uur online

>> Klik hier voor gedetailleerde informatie over het programma en de leerdoelen

Interprofessioneel

Palliatieve zorg is een vorm van netwerkzorg waarbij samenwerking cruciaal is. Het streven is om het programmaonderdeel ‘samenwerken’ binnen de Basisscholing Palliatieve zorg, interprofessioneel op te zetten.

Reeds geplande scholingen

Voor verpleegkundigen
Startdatum: 13 maart

Voor verpleegkundigen
Startdatum: 20 maart

Ook iets voor uw organisatie?

Over de Basisscholing Palliatieve Zorg

In dit programma werken we samen met regionale onderwijsaanbieder, die de scholing in uw regio verzorgt. Zij weten wat er speelt in de regio, kennen de regionale vraagstukken en weten hoe de regionale netwerkvorming versterkt kan worden. Bent u geïnteresseerd in deze scholing voor uw personeel? Dan verbinden wij u graag aan de regionale onderwijsaanbieder die de scholing geeft.

U kunt de scholing eventueel ook zelf organiseren en eigen palliatieve zorg deskundigen vragen. In dat geval vragen we u om samenwerkende partners uit te nodigen voor deze scholing, zodat 1/3 van de groep van buiten uw organisatie komt.

Voorwaarden

Als programma hebben we de doelstelling om in 3 jaar tijd 3500 zorgverleners te scholen. Daarbij streven we naar een evenredige verdeling over het land en de doelgroepen, en stimuleren we regionale samenwerking. Dit betekent dat we niet ál uw personeel kunnen scholen. Over de concrete aantallen stemmen we graag af in gesprek.
Daarbij vragen we u als zorgorganisatie om 1/3 van de deelnemersgroep te reserveren voor uw collega’s uit andere organisaties, en hen daarvoor uit te nodigen.

In het kort

Accreditatiepunten

 • Verzorgenden: 16 punten
 • Verpleegkundigen: 10 punten
 • Verpleegkundig Specialisten: 19 punten
 • Physician Assistants: 18 punten
 • Artsen: 13 punten

Andere scholingen

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam