Mee-ontwikkelsessies zorgen voor waardevolle input

‘Samenwerking bij ontwikkeling zorg creeërt draagvlak én een betere scholing’

Mee-ontwikkelsessies zorgen voor waardevolle input

Een mooi moment: de opzet en inhoud van de KWF Basisscholing Palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker is onlangs gedeeld met geïnteresseerden. In twee mee-ontwikkelsessies op 20 en 22 juni presenteerden Josefien de Bruin, Yvette van der Linden en Judith Hetem het onderwijsmateriaal wat is ontwikkeld op basis van bestaand onderwijsmateriaal. De aanwezigen gaven feedback op het concept materiaal. ‘Deze terugkoppeling krijgen is voor ons heel waardevol.’

Ondertitel van afbeelding (optioneel)

De bijeenkomsten werden bijgewoond door onder meer zorgverleners, docenten, onderwijsaanbieders, netwerkcoördinatoren en ambassadeurs van de Onderwijsknooppunten. Deelprojectleider Josefien: ‘Het gehele project valt of staat met de samenwerking met diverse stakeholders. Gedurende de gehele ontwikkeling van de scholing staan we in contact met aanbieders, docenten en zorgverleners, om samen vorm en inhoud te bepalen. Deze mee-ontwikkelsessies zijn daar weer een belangrijk onderdeel van. Kritiek, positief of negatief, nemen we weer mee in de verdere ontwikkeling. Alleen op die manier kom je tot een breed gedragen scholing.’

Vragen en aanbevelingen

‘We hebben de aanwezigen geïnformeerd over de voortgang van het programma en we hebben de huidige opzet van de scholing gepresenteerd’, legt programmamanager Hetem uit. ‘We waren natuurlijk benieuwd naar de reacties en gelukkig kregen we die in de vorm van vragen, zoals over de inzet van trainingsacteurs en interprofessioneel opleiden en in de vorm van aanbevelingen. Zo’n terugkoppeling krijgen is voor ons heel waardevol.’

Er zijn drie basisscholingen ontwikkeld: voor verzorgenden, verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten/physician assistants/artsen. Over vorm en inhoud waren de aanwezigen het eens. ‘Ze vonden de scholing er gedegen uitzien’, zegt Josefien. ‘Dat is mooi om te horen. En iedereen was positief over het feit dat een deel van de scholing ook interprofessioneel is. Daarbij moeten we dan wel zorgen voor een duidelijke positiebepaling – wie doet wat – en goede verbinding, ofwel wat kun je voor elkaar betekenen. De deelnemers waren het er overigens over eens dat het goed is dat niet de gehele scholing interprofessioneel is.’

Mantelzorgers en regionale organisaties betrekken

‘Er werd ook aangeraden mantelzorgers en informele zorgverleners bij de scholing te betrekken, alsook de bijbehorende regionale organisaties’, vult Josefien aan. Een ander punt is dat de ervaring leert dat verzorgenden graag één thema per bijeenkomst willen en voldoende ruimte voor intervisie en het gesprek met elkaar. Dat zijn punten die we zeker gaan meenemen.’

In de opzet van de basisscholing palliatieve zorg wordt regionaal afgetrapt en afgesloten. Tijdens de mee-ontwikkelsessies werd dat goed ontvangen. ‘Het wordt gezien als een kans om regionale ambities en samenwerking verder uit te bouwen. Kortom, we kunnen weer aan de slag met deze feedback. Samen met de input van eerste groepen die dit najaar starten hebben we weer een schat aan mogelijkheden die we kunnen verwerken in december bij de laatste doorontwikkeling van de scholing. En in januari gaan regionale aanbieders dan van start met de uitvoer van de finale scholing’, aldus Josefien.

Interesse in deelname?

Bent u zorgverlener en geïnteresseerd in het volgen van de basisscholing palliatieve zorg? Of kent u mensen die geïnteresseerd zijn? Op >> deze pagina vindt u meer informatie over onze speciaal ontwikkelde scholingen op mbo, hbo en wo niveau. U kunt vanaf nu uw gegevens achterlaten. Zo blijft u als eerste op de hoogte van beschikbare data en locaties. Of meld u meteen aan via onderstaande button.

Agenda Scholing Palliatieve Zorg

Augustus 2023 : Opening voorinschrijving deelnemers
Najaar 2023 : Start eerste groepen deelnemers aan scholing
December 2023 : Doorontwikkeling van de scholing
Januari 2024 – november 2026 : Regionale aanbieders bieden KWF-scholing aan
November 2026 : Scholingsmateriaal is beschikbaar voor aanbieders