KWF & partners

KWF & partners

KWF

KWF is in de eerste plaats de subsidieverstrekker van het programma Scholing Palliatieve Zorg. Echter door haar jarenlange ervaring en kennis met betrekking tot het patiënt-naastenperspectief zal zij desgewenst ook inhoudelijk meedenken met de ontwikkeling van het landelijke scholingsprogramma.

Adviesraad

Onze adviesraad neemt inhoudelijke beslissingen over het programma en geeft richting aan de projecten. Zij zorgen ervoor dat de gekozen koers past bij de opdracht zoals KWF deze verstrekt heeft. Binnen de raad bestaande uit experts uit verschillende vakgebieden zetelen de volgende mensen:

An Reyners

Voorzitter Landelijk Overleg Consortia Palliatieve Zorg (LOCo) en internist-oncoloog, hoogleraar palliatieve geneeskunde, UMC Groningen.

Anja Guldemond

Voorzitter V&VN palliatieve zorg en verpleegkundig specialist MANP AGZ Care4homecare.

Jenske Geerling

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, UMC Groningen en vertegenwoordiger van het bestuur V&VN Verpleegkundig Specialisten Oncologie.

Kris Vissers

Voorzitter Landelijke EPZ en anesthesioloog-pijnspecialist, hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde, Radboudumc.

Lia van Zuylen

Hoogleraar klinische palliatieve zorg, Amsterdam UMC/Cancer Center Amsterdam.

Marijke Dericks

Programmamanager O²PZ, Amsterdam UMC.

Monique Steegers

Hoogleraar pijngeneeskunde en palliatieve geneeskunde, Amsterdam UMC.

Sander de Hosson

Longarts, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Initiatiefnemer Carend.

Yvette van der Linden (voorzitter)

Voorzitter werkgroep onderwijs landelijke Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ) en radiotherapeutoncoloog, hoogleraar palliatieve geneeskunde, LUMC.

Amsterdam UMC

KWF heeft Amsterdam UMC gevraagd het programma te coördineren. Als penvoerder koppelt zij op regelmatige basis de vorderingen en resultaten terug aan KWF. Amsterdam UMC borduurt hiermee voort op wat er de afgelopen jaren al tot stand is gekomen binnen het programma O2PZ en de onderwijsknooppunten. Ook in dit programma is al veel samengewerkt met andere partijen en geïnvesteerd in onderwijsverbetering.

Partners

Het is een programma waarbij vele partijen zijn betrokken. Experts met inhoudelijke kennis op het gebied van palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker en onderwijskundige experts met kennis op het gebied van didactische vaardigheden en onderwijsmethodieken maken deel uit van de drie kernprojecten.

Eén van hen is Carend, een platform voor palliatieve zorg. Carend heeft vooruitlopend op dit landelijke programma als pilot een basistraining over palliatieve zorg ontwikkeld die in de zomer van 2022 is onderwezen aan 120 oncologieverpleegkundigen. Deze pilot is geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het landelijke programma.

De partners van ScholingPZ:

Logo O2PZ

Aanbieders

Interesse om aan te sluiten?

Neem dan contact op met Judith Hetem – Kolvoort, programmamanager ScholingPZ via: scholingPZ@amsterdamumc.nl.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam