Achtergrond landelijke uniforme basisscholing

"Palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker"

Snel naar: Tijdlijn projectInventarisatie & Analyse | Ontwerp en Ontwikkeling | Implementatie Basisscholing

Facts & Figures palliatieve zorg

Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 43.000 mensen aan de gevolgen van ongeneeslijke kanker (CBS), en de verwachting is dat dat aantal met de vergrijzing gaat toenemen tot meer dan 60.000 patiënten per jaar. Al deze mensen en hun naasten hebben grote behoefte aan optimale ondersteuning en zorg die aansluit op hun waarden, wensen en behoeften, zodat zij zoveel mogelijk de regie kunnen behouden in de palliatieve fase.

Maar op dit moment voelt maar liefst twee derde van de zorgverleners zich onvoldoende geschoold op het gebied van palliatieve zorg. Om de groeiende groep mensen met ongeneeslijke kanker passende zorg te kunnen bieden, wordt dit landelijke scholingsprogramma ontwikkeld en opgestart.

Het programma Scholing Palliatieve Zorg wordt gefinancierd door KWF. KWF heeft besloten om te investeren in deze scholing om direct het verschil in de praktijk te kunnen maken. Zo kunnen oncologische zorgverleners opgedane kennis direct inzetten en krijgt de groeiende groep mensen die niet beter wordt direct de beste zorg.

Fasering basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker

Fase 1: inventarisatie en analyse

Overzicht van het huidige scholingsaanbod | Definitie kaders van de scholing | Inventarisatie van ervaringen van deelnemers aan de bestaande scholingen

In de eerste fase is het huidige scholingsaanbod in kaart gebracht en zijn de kaders van de basisscholing vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten voor de te ontwikkelen scholing zijn:

  • Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande onderwijsstructuren, organisaties, scholingen en onderwijsmateriaal;
  • Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 2017, Multidisciplinaire richtlijnen palliatieve zorg (IKNL) worden gehanteerd;
  • Patiëntenperspectief wordt meegenomen in het ontwerp, inhoud en aanbieden van de basisscholing.

Fase 2: ontwerp en ontwikkeling

Behoefte-inventarisatie deelnemers | Ontwerp en eindtermen nieuwe scholing | Met welke bestaande scholingen gaan we het onderwijs ontwikkelen?

In de tweede fase worden de wensen en behoeften van de deelnemers geïnventariseerd door middel van een vragenlijst. Deze input wordt meegenomen bij het vaststellen van de vorm en beoogde eindtermen van de scholing.

Op basis van deze uitkomsten bekijkt ScholingPZ vervolgens welke huidige basisscholingen (deels) geschikt kunnen zijn om in te zetten voor de landelijke uniforme basisscholing. Er wordt immers zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande onderwijsstructuren, organisaties, scholingen en onderwijsmateriaal.

Carend, een platform voor palliatieve zorg, heeft vooruitlopend op dit landelijke programma als pilot een basistraining over palliatieve zorg ontwikkeld die in de zomer van 2022 is onderwezen aan 120 oncologieverpleegkundigen. Deze pilot is geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het landelijke programma.

Fase 3: implementatie

Nader in te vullen

In de laatste fase van het project worden de eerste scholingen aangeboden. Naar verwachting is dat vanaf september 2023. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam