ScholingPZ verzoekt zorgverleners om scholingsbehoefte palliatieve zorg te delen

ScholingPZ verzoekt zorgverleners om scholingsbehoefte palliatieve zorg te delen

Het programma Scholing Palliatieve Zorg ontwikkelt momenteel basiscursussen palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker voor verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en verpleegkundige specialisten. Deze worden later landelijk aangeboden.

Om ervoor te zorgen dat deze scholingen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen uit de praktijk, is inzicht in de scholingsbehoefte van deze zorgverleners essentieel. Daarom inventariseert ScholingPZ waar (toekomstige) cursisten behoefte aan hebben, zodat de te ontwikkelen scholing goed aansluit op hun wensen.

Checklist

Vragenlijst invullen

Wij vragen verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en verpleegkundig specialisten die interesse hebben om deze basisscholingen straks te volgen, om bijgaande vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en kan tot 17 februari, 15:00. Helpt u mee?

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam