Minister Helder tijdens werkbezoek bijgepraat over onderwijs palliatieve zorg

Minister Helder tijdens werkbezoek bijgepraat over onderwijs palliatieve zorg

Goede palliatieve zorg start met goed onderwijs. Dit heeft O²PZ samen met KWF en Amsterdam UMC goed onder de aandacht kunnen brengen tijdens het werkbezoek dat minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder op 6 maart jl. bracht aan Amsterdam UMC. Hierbij sprak zij met diverse mensen en organisaties over de stappen die al zijn gezet én komende jaren nog gezet gaan worden om palliatieve zorg in het (zorg)onderwijs verder te optimaliseren. “De vrijblijvendheid van palliatieve zorg in het zorgonderwijs moet eraf.”

Werkbezoek minister Helder
Beeld: Bart Versteeg

De minister sprak met ervaringsdeskundigen, zorgverleners en zorgdocenten over hun ervaringen met en hun wensen voor de palliatieve zorg. Een punt dat meermaals werd genoemd, is dat het onderwijs op het gebied van palliatieve zorg momenteel nog té vrijblijvend is. Daarom werd ook vooruitgekeken: hoe kan palliatieve zorg in het zorgonderwijs een vanzelfsprekendheid worden in de toekomst? Zodat straks álle zorgverleners in ieder geval basiskennis hebben over palliatieve zorgverlening. Hier heeft het landelijke programma O²PZ de afgelopen jaren – samen met veel andere partijen – al hard aan gewerkt. En ook het programma Scholing Palliatieve Zorg heeft hierin de eerste stappen gezet.

Pleidooi voor het menselijke aspect

Een van de ervaringsdeskundigen met wie de minister sprak, is Claudia van Deudekom. Zij werd in 2011 ziek en keek de dood in de ogen. Van Deudekom pleit ervoor om het menselijke aspect duidelijk terug te laten komen in het onderwijs, zodat zorgverleners professionele vaardigheden aanleren om dit als vanzelfsprekend te doen. “Het is mijn hartenwens om mijn ervaringen met zoveel mogelijk mensen die ziek zijn én zorgprofessionals te delen”, vertelde ze. “Zorgverleners aan te moedigen liefde en menselijkheid terug te brengen in de zorg. Samen met patiënten te zoeken naar de behandeling en zorg die het beste bij de patiënt past en te praten over moeilijke thema’s zoals hoop, verlies, afscheid en de dood. Zodat de zorgprofessional ook méns mag zijn en niet bezwijkt onder de hoge verwachtingen en soms doorgeslagen protocollen. Dat de patiënt misschien niet beter wordt, maar wél tot het laatst wordt gehoord en gezien als mens.”

Het belang van bij- en nascholing in palliatieve zorg

Minister Helder sprak onder meer ook met verpleegkundig specialist in opleiding Mascha Verhage van het Sint Jansdal ziekenhuis. “Een waardige laatste levensfase is wat ik eenieder toewens”, zei ze. “Om dit te kunnen realiseren, zou er veel meer kennis moeten komen over het bieden van palliatieve zorg binnen iedere functie in de zorg. Hierdoor kan de zorg aan mensen verbeterd worden, maar ook de gehele zorg zélf.” Verhage vertelde dat ze zelf een pilot bij-/nascholing over palliatieve zorg heeft gevolgd bij Carend. Deze pilot wordt door het programma Scholing Palliatieve Zorg verder uitgewerkt in een landelijk basisscholingsaanbod. Verhage: “Door goede palliatieve scholing te geven en door ruimte te krijgen om het gesprek aan te kunnen gaan met patiënten en naasten voor proactieve zorgplanning, zal de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren – en daardoor de zorgdruk verminderen.”

Nóg een stap naar voren in onderwijs palliatieve zorg

Dat er inmiddels stappen gezet zijn en dat er ook al veel bereikt is, zag minister Helder tijdens het werkbezoek. Ze maakte kennis met het programma Scholing Palliatieve Zorg en het landelijke programma O²PZ en was onder de indruk: “Wat mooi dat we elkaar vandaag in dit netwerk en deze samenstelling treffen”, zei ze. “Met de mensen die al een stap naar voren hebben gezet. En waarbij duidelijk werd hoe we samen nog een stap vooruit kunnen zetten. Namelijk, door kennis over palliatieve zorg te verankeren binnen het onderwijs, op alle niveaus.”

Meer informatie over het werkbezoek:

Verslag van het werkbezoek van minister Helder in beeld

 

Over programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) 

 

O²PZ zet zich sinds 2018 op diverse manieren in om het onderwijs palliatieve zorg aan alle (aankomende) zorgverleners – van helpenden tot medisch specialisten – in samenwerking met vele partijen te helpen optimaliseren. Bijvoorbeeld met het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0, met regionale Onderwijsknooppunten palliatieve zorg en het Landelijk Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, en met het Onderwijsplatform palliatieve zorg dat onderwijstools en scholingen over palliatieve zorg bundelt. O²PZ wordt gesubsidieerd door ZonMw.

Over programma Scholing Pallliatieve Zorg 

 

Scholing Palliatieve Zorg zet zich in voor bij- en nascholing palliatieve zorg voor zorgdocenten, maar ook voor een basisscholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker voor zorgverleners (zowel mbo-, hbo- als wo/wo+-niveau). Voor de basisscholing is een pilot opgezet door Carend die door het programma Scholing Palliatieve Zorg verder wordt uitgewerkt in een landelijk basisscholingsaanbod. Het programma wordt gefinancierd door KWF.

Amsterdam UMC is penvoerder van beide programma’s.

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam