Kick-off bij Zadkine markeert partnership in Basisscholing Palliatieve Zorg

Driejarig engagement in Zuid-West Nederland

Kick-off bij Zadkine markeert partnership in Basisscholing Palliatieve Zorg Driejarig engagement in Zuid-West Nederland

Zadkine, de Rotterdamse onderwijsinstelling, wordt de komende jaren een vaste partner voor het verzorgen van een omvangrijk aantal Basisscholingen Palliatieve Zorg in de regio Zuid-West Nederland aan zorgverleners. De kick-off van de samenwerking vond plaats op 30 november. Deze strategische alliantie is tot stand gekomen vanuit het gezamenlijke streven om zorgprofessionals beter voor te bereiden op palliatieve zorg. Momenteel voelt twee derde van hen zich onvoldoende geschoold op dit gebied.

De officiële samenwerking werd gisteren afgetrapt, met betrokken docenten en trainers van Zadkine. Het Programma Scholing Palliatieve Zorg heeft tot en met 2026 subsidie gekregen van KWF. Gedurende deze periode zal Zadkine in totaal 9 groepen verzorgenden, 18 groepen verpleegkundigen en 9 groepen artsen in de basis van palliatieve zorg scholen.
Judith Hetem, programmaleider, benadrukte het belang van de samenwerking met Zadkine. “Zadkine is een grote professionele organisatie met een ruim netwerk en sterke verbinding in de Rotterdamse Zorg. Hun deskundige docenten dragen bij aan het aanbieden van landelijke KWF Scholing.”

Een landelijke uniforme basisscholing aangeboden door heel Nederland

Zadkine verzorgt de scholingen in samenwerking met FiniVita op basis van het binnen het programma ontwikkelde landelijke, uniforme basisscholingsprogramma. Deze scholing maakt gebruik van bestaande onderwijsstructuren, het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 2017. Het patiëntenperspectief wordt geïntegreerd in zowel het ontwerp als de inhoud, terwijl diverse werkvormen worden ingezet om zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn te trainen. Dit draagt bij aan een duurzame implementatie van palliatieve zorg in reguliere zorgopleidingen.

Planning januari al rond overige planning volgt voor het einde van het jaar

De planning van de scholingen door Zadkine wordt spoedig op de website van Scholing Palliatieve Zorg gepubliceerd. Voor verzorgenden en verpleegkundigen zijn nu al enkele data en locaties bekend voor scholingen in januari en februari, waarvoor aanmelding nu al mogelijk is. Klik hier om de planning [linken naar https://scholingpalliatievezorg.nl/inschrijven-scholingen/basisscholing_palliatieve_zorg/] per functie te bekijken.

Andere aanbieders van de Basisscholing

Er zijn de afgelopen periode veel verdiepende en concretiserende gesprekken gevoerd met verschillende regionale onderwijsaanbieders voor het aanbieden van de basisscholing voor zorgverleners. Naast Zadkin hebben ondertussen meerdere aanbieders zich verbonden aan het programma en tonen zo hun intentie om de scholing te verzorgen. Uiteindelijk is het doel om verspreid over heel Nederland partners aan het programma te verbinden voor het geven van scholingen aan zorgverleners. Hun bijdrage is een belangrijk onderdeel van het gezamenlijke streven om de palliatieve zorg in het hele land te verbeteren.