Veelgestelde vragen over de basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’

Veelgestelde vragen over de basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’

De afgelopen maanden hebben we gesproken over de basisscholing met vele professionals en organisaties. In deze gesprekken zien we een aantal vragen steeds terugkomen. Omdat deze vragen wellicht ook bij u spelen, hebben we ze op deze pagina gebundeld.

Staat uw vraag er niet tussen? We gaan graag met u in gesprek!

Checklist

De scholing gaat over palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker, palliatieve zorg is toch juist méér dan alleen kanker?

Ja dat klopt. Palliatieve zorg gaat niet alleen over kanker, maar geldt ook voor patiënten met orgaanfalen (bv hartfalen, nierfalen, leverfalen) en kwetsbare ouderen. We zijn blij dat KWF een impuls wil geven aan de bij- en nascholing van zoveel zorgverleners, en KWF ziet ook dat palliatieve zorg méér is dan alleen kanker. We zien een kans om op deze manier een doelgroep aan te spreken die met patiënten met kanker werkt, en relatief nieuw zijn binnen palliatieve zorg. Binnen de scholing zullen casuïstiek voorkomen waar patiënten met andere ziekten naar voren komt (denk aan patiënt met longkanker en COPD), en een algemeen leerdoel zal zijn dat de deelnemer ná de scholing zich bewust is dat de geleerde competenties ook toepasbaar zijn op patiënten in de palliatieve fase met andere ziektebeelden.

Er zijn al zoveel scholingen, waarom nu een nieuwe scholing?

Er is inderdaad al veel goede scholing beschikbaar, die ook al veelvuldig doorontwikkeld is. De ambitie is om van deze goede scholingen een landelijke uniforme scholing te maken die ook nog eens opgezet is naar de nieuwste onderwijskundige inzichten. Met de grote aantallen die we nu door subsidie van KWF kunnen scholen wordt een boost gegeven aan de kwaliteit van zorg.

Daarbij komend voordeel is dat we door een landelijke gezicht en administratie samenwerking aan kunnen gaan met landelijke partijen zoals V&VN, NVMO, NHG en hopelijk NVCO, opdat hun hele achterban bereikt kan worden. Ook kunnen we nu zorgen voor een landelijke werving van deelnemers én ontlasten we regionale onderwijsaanbieders van de organisatie van zulke grote aantallen extra deelnemers in korte tijd.

Waarom een nieuw landelijk programma, er is regionaal al van alles op orde!

Ja dat klopt. Heel veel regio’s en netwerken bieden scholing over palliatieve zorg aan. Door het landelijk te organiseren kunnen we én samen kunnen werken met landelijke partijen én de administratie e.d. efficiënt te organiseren zodat de extra last niet regionaal opgevangen hoeft te worden.

Dit is een tijdelijk programma, hoe ziet het vervolg er in de toekomst uit?

Inderdaad, Scholing Palliatieve Zorg is een tijdelijk programma. Na deze fase van ontwikkeling en opstart gaan we in gesprek met KWF hoe we dit kunnen gaan borgen en wie eigenaar is. Ná het programma zal het onderwijsmateriaal toegankelijk blijven.

We hebben nu al problemen met goede docenten vinden. Is dit realistisch?

Ja dat vraagstuk herkennen we. Daarom is er binnen het programma Scholing Palliatieve Zorg ook een project specifiek gericht op docentprofessionalisering (project 2). Na het opstellen van een docentencompetentieprofiel (project 1), werkt project 2 aan het opleiden van 480 docenten, waarvan twee groepen zich specifiek richten op het trainen van docenten die bij -en nascholing geven.

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam