Basisscholing palliatieve zorg voor meer bewustwording bij alle zorgverleners

Basisscholing palliatieve zorg voor meer bewustwording bij alle zorgverleners

Palliatieve zorg is belangrijk voor iedere patiënt met een ongeneeslijke ziekte en zijn of haar naasten. En van een grote groep zorgverleners is hierin niet geschoold. Daarom ontwikkelt het programma Scholing Palliatieve Zorg in samenwerking met andere partijen een landelijke basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker. Deze scholing wordt door regionale onderwijsaanbieders aangeboden. De scholing, gefinancierd door KWF, richt zich op drie doelgroepen: verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren (artsen,  physician assistants en verpleegkundig specialisten).

Yvette van der Linden (hoogleraar palliatieve geneeskunde in het LUMC en voorzitter adviesraad Scholing Palliatieve Zorg) en projectleider Josefien de Bruin (deelprojectleider van het programma) benadrukken niet alleen de toegevoegde waarde van de basisscholing palliatieve zorg, maar ook het belang van palliatieve zorg in het algemeen. ‘Als een patiënt wordt geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte, is het heel fijn als er zorgverleners om hem heen staan die verder kijken dan alleen de fysieke klachten. Dit geldt niet alleen voor kankerpatiënten maar voor alle patiënten’, aldus Van der Linden.

Ontwikkeling scholing op basis van bestaand onderwijsmateriaal en in samenwerking met huidige scholingsaanbieders

De Bruin vult aan, ‘De basisscholing die wij momenteel op basis van bestaand onderwijs (door)ontwikkelen, gaat over de patiënt met ongeneeslijke kanker. Maar de competenties zijn ook inzetbaar bij patiënten met andere ziektebeelden. Wat hebben de patiënt en naasten nodig? Wat zijn de wensen, verwachtingen en voorkeuren? En hoe ga je hierover het gesprek aan’. De scholing heeft tot doel deelnemers praktische tools aan te reiken die ze direct na de scholing kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk.’ Het programma ontwikkelt de scholing op basis van bestaand onderwijsmateriaal en in samenwerking met huidige scholingsaanbieders. De Bruin, ‘Waarom zou je iets compleet nieuws ontwikkelen als er al zoveel moois en goeds is? In nauwe samenwerking met bestaande aanbieders van scholing verrijken we het huidige onderwijsmateriaal, dat dient als solide fundament voor ons leerprogramma. In juni vonden de mee-ontwikkelsessies plaats, waarin we in gesprek met deskundigen  input en feedback ophalen hoe we de basisscholing zo kunnen inrichten dat deelnemers naast kennis ook praktische vaardigheden ontwikkelen’. Details over de scholing volgen later op onze website. De ontwikkelde scholing wordt vervolgens door regionale onderwijsaanbieders getoetst.  Vanaf januari 2024 zal de scholing landelijk aangeboden worden gedurende drie jaar.

Het onderdeel multidisciplinair disciplinair overleg wordt interprofessioneel onderwezen

Een belangrijk thema binnen de scholing is samenwerken en de verschillende groepen professionals zullen elkaar dan ook ontmoeten en gezamenlijk leren. ‘Dit doen we in interprofessionele groepen. Een groep verpleegkundigen werkt in deze les samen met verzorgenden. In een andere groep werken verpleegkundigen samen met behandelaren. Dat is naar mijn idee uniek. Samenwerking is voor de patiënt bij palliatieve zorg belangrijk. We zagen dan ook uit onze peiling  onder 150 potentiële deelnemers van de basisscholing, dat zij open staan voor een interprofessioneel onderdeel. Voorwaarde was wel dat het onderwerp zich hiervoor leent en er een competente gespreksleider aanwezig is. Daar houden we dan ook rekening mee’’, aldus De Bruin.

Doel van de scholing: zorgverleners met weinig ervaring of kennis in palliatieve zorg bij te scholen

De Bruin ziet de basisscholing palliatieve zorg als een kans om een grote groep zorgverleners aan te spreken en te trainen. ‘Het is een goede vervolgstap naar integratie van palliatieve zorg’, zegt De Bruin. Van der Linden vult aan, Hoewel het aanbod aan cursussen in palliatieve zorg groot is, bereiken deze niet alle zorgverleners, bijvoorbeeld doordat zij niet weten dat er scholingen zijn of er weinig tijd of geld voor hebben. De basisscholing palliatieve zorg die wij ontwikkelen, is daarom vrijwel kosteloos en kort. Het is echt een aanvullende cursus, met een aanbod dat naadloos aansluit op de behoefte van de afzonderlijke doelgroepen. Voor artsen, Verpleegkundig Specialisten  en Physician Assistants, denken we nu aan een hybride scholing met online onderwijs en twee fysieke bijeenkomsten. Hierdoor kan het makkelijk worden ingepast in het vaak al drukke schema en gaan hopelijk ook twijfelaars overstag’, aldus Van der Linden.  Het doel van de scholing is uiteindelijk om zorgverleners met weinig ervaring of kennis in palliatieve zorg bij te scholen, zodat ze met vertrouwen palliatieve zorg kunnen bieden aan patiënten met levensbedreigende aandoeningen en hun naasten. Van der Linden: ‘We willen een inhaalslag maken en zoveel mogelijk zorgverleners in de palliatieve zorg scholen. En hopen dat collega’s misschien zo enthousiast zijn dat zij zich vervolgens gaan inschrijven voor uitgebreidere leergangen zoals bijvoorbeeld een post HBO opleiding, de landelijke VS leergang of de 9-daagse cursus voor medisch specialisten ’.

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam