Landelijk scholingsprogramma professionalisering docenten en zorgverleners

Scholing Palliatieve Zorg

Twee derde van de zorgverleners voelt zich onvoldoende geschoold op het gebied van palliatieve zorg, en de groep mensen met ongeneeslijke kanker neemt toe. Om deze groeiende groep mensen passende zorg te kunnen bieden, is een landelijk scholingsprogramma ontwikkeld en opgestart.

De eerste scholingen zijn inmiddels van start gegaan! Meer informatie vind je op de inschrijfpagina’s:

De huidige zorg en opleiding is ingericht op het beter maken van mensen.

Als het gaat om het ondersteunen van mensen die niet beter worden, mist 28% van de patiënten na het slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis, waarbij patiënten vooral behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten (NFK 2018).

Om de groeiende groep mensen met ongeneeslijke kanker passende zorg te kunnen bieden, is dit scholingsprogramma opgestart. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door KWF. KWF is gestart met de campagne Voor het leven, waarbij KWF niet alleen investeert in onderzoek, maar ook in zorg en ondersteuning voor iedereen die door kanker wordt geraakt.

Het programma omvat drie projecten:

Docentenprofiel palliatieve zorg

De doelstelling van project één is het opstellen van een docentenprofiel Palliatieve Zorg, dat als kader dient waaraan een docent palliatieve zorg zou moeten voldoen. Potentiële docenten worden hier actief bij betrokken.

Professionalisering docenten

Alle mbo, hbo en wo opleidingen en alle bij- en nascholingen, dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven. Hier is aandacht voor in project twee.

Landelijke uniforme basisscholing

In project drie wordt een landelijke, uniforme bij- en nascholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker ontwikkeld en uitgerold. Deze wordt tijdens de subsidieperiode (grotendeels) kosteloos aangeboden. De scholing wordt geaccrediteerd.

Het Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0 is nu beschikbaar!

Goed onderwijs valt of staat met de juiste en deskundige docent. Dit Docentenprofiel beschrijft de gewenste competenties voor docenten die onderwijs palliatieve zorg geven in het mbo, hbo, wo(+) en bij- en nascholingen.

Bent u als docent in het reguliere onderwijs betrokken bij palliatieve zorg, of bent u als gastdocent betrokken bij bij- en nascholingen in palliatieve zorg? Dan biedt het Docentenprofiel u inzicht in de benodigde competenties en kunt u inzien welke competenties u nog (verder) zou kunnen ontwikkelen.

 

Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0

Het laatste nieuws:

FAQ basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’

De afgelopen maanden hebben we gesproken over de basisscholing met vele professionals en organisaties. In deze gesprekken zien we een aantal vragen steeds terugkomen.

Omdat deze vragen wellicht ook bij u spelen, hebben we ze op deze pagina gebundeld.

Basisscholing palliatieve zorg voor meer bewustwording bij alle zorgverleners

Palliatieve zorg is belangrijk voor iedere patiënt met een ongeneeslijke ziekte en zijn of haar naasten. En van een grote groep zorgverleners is hierin niet geschoold. Daarom ontwikkelt het programma Scholing Palliatieve Zorg in samenwerking met andere partijen een landelijke basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker. 

Het fundament staat: ontwikkeling basisscholing in volle gang

De afgelopen maanden is een bruisende snelkookpan geweest, waar vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In deze update leest u wat er momenteel speelt op het gebied van: het ontwikkelen van de scholing, het contact met stakeholders en het voorbereiden van de implementatie.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam