Landelijk scholingsprogramma professionalisering docenten en zorgverleners

Scholing Palliatieve Zorg

Twee derde van de zorgverleners voelt zich onvoldoende geschoold op het gebied van palliatieve zorg, en de groep mensen met ongeneeslijke kanker neemt toe. Om deze groeiende groep mensen passende zorg te kunnen bieden, is een landelijk scholingsprogramma ontwikkeld en opgestart.

De eerste scholingen zijn inmiddels van start gegaan! Meer informatie vind je op de inschrijfpagina’s:

De huidige zorg en opleiding is ingericht op het beter maken van mensen.

Als het gaat om het ondersteunen van mensen die niet beter worden, mist 28% van de patiënten na het slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis, waarbij patiënten vooral behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten (NFK 2018).

Om de groeiende groep mensen met ongeneeslijke kanker passende zorg te kunnen bieden, is dit scholingsprogramma opgestart. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door KWF. KWF is gestart met de campagne Voor het leven, waarbij KWF niet alleen investeert in onderzoek, maar ook in zorg en ondersteuning voor iedereen die door kanker wordt geraakt.

Het programma omvat drie projecten:

Docentenprofiel palliatieve zorg

De doelstelling van project één is het opstellen van een docentenprofiel Palliatieve Zorg, dat als kader dient waaraan een docent palliatieve zorg zou moeten voldoen. Potentiële docenten worden hier actief bij betrokken.

Professionalisering docenten

Alle mbo, hbo en wo opleidingen en alle bij- en nascholingen, dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven. Hier is aandacht voor in project twee.

Landelijke uniforme basisscholing

In project drie wordt een landelijke, uniforme bij- en nascholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker ontwikkeld en uitgerold. Deze wordt tijdens de subsidieperiode (grotendeels) kosteloos aangeboden. De scholing wordt geaccrediteerd.

Het Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0 is nu beschikbaar!

Goed onderwijs valt of staat met de juiste en deskundige docent. Dit Docentenprofiel beschrijft de gewenste competenties voor docenten die onderwijs palliatieve zorg geven in het mbo, hbo, wo(+) en bij- en nascholingen.

Bent u als docent in het reguliere onderwijs betrokken bij palliatieve zorg, of bent u als gastdocent betrokken bij bij- en nascholingen in palliatieve zorg? Dan biedt het Docentenprofiel u inzicht in de benodigde competenties en kunt u inzien welke competenties u nog (verder) zou kunnen ontwikkelen.

 

Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0

Het laatste nieuws:

Maak kennis met de Adviesraad | Sander de Hosson

‘Ik hoop mensen te inspireren’​

Scholing Palliatieve Zorg is een programma waarbij veel partijen zijn betrokken. Een belangrijke partner is onze adviesraad. De raad bestaat uit experts uit verschillende vakgebieden. In deze serie stellen we ze aan u voor. Dit keer spreken we dr. Sander de Hosson , longarts en gespecialiseerd in longkanker en palliatieve zorg.

Lees meer

In gesprek met deelnemer Renko Rappard

Nu de eerste scholingen binnen het programma Scholing Palliatieve Zorg zijn afgerond, passen de eerste deelnemers wat zij geleerd hebben al volop toe.

We spraken met Renko Rappard, Physician Assistant bij Gelre Ziekenhuizen. Hij rondde onlangs de scholing voor docenten werkzaam in het WO en WO+ onderwijs af.

Norschoten ervaart voordelen van incompany Basisscholing Palliatieve Zorg

Zorgorganisatie Norschoten zet fors in op het opleiden van haar zorgpersoneel op gebied van palliatieve zorg, in samenwerking met DandelionTraining. We spraken met Jannet Vellekoop (Norschoten), Debbie Nicolai en Brigitte Bartels (DandelionTraining) over de voordelen van het incompany aanbieden van deze scholing.

Lees meer

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam