Landelijk scholingsprogramma professionalisering docenten en zorgverleners

Scholing Palliatieve Zorg

Twee derde van de zorgverleners voelt zich onvoldoende geschoold op het gebied van palliatieve zorg, en de groep mensen met ongeneeslijke kanker neemt toe. Om deze groeiende groep mensen passende zorg te kunnen bieden, is een landelijk scholingsprogramma ontwikkeld en opgestart.

De eerste scholingen zijn inmiddels van start gegaan! Meer informatie vind je op de inschrijfpagina’s:

De huidige zorg en opleiding is ingericht op het beter maken van mensen.

Als het gaat om het ondersteunen van mensen die niet beter worden, mist 28% van de patiënten na het slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis, waarbij patiënten vooral behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten (NFK 2018).

Om de groeiende groep mensen met ongeneeslijke kanker passende zorg te kunnen bieden, is dit scholingsprogramma opgestart. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door KWF. KWF is gestart met de campagne Voor het leven, waarbij KWF niet alleen investeert in onderzoek, maar ook in zorg en ondersteuning voor iedereen die door kanker wordt geraakt.

Het programma omvat drie projecten:

Docentenprofiel palliatieve zorg

De doelstelling van project één is het opstellen van een docentenprofiel Palliatieve Zorg, dat als kader dient waaraan een docent palliatieve zorg zou moeten voldoen. Potentiële docenten worden hier actief bij betrokken.

Professionalisering docenten

Alle mbo, hbo en wo opleidingen en alle bij- en nascholingen, dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven. Hier is aandacht voor in project twee.

Landelijke uniforme basisscholing

In project drie wordt een landelijke, uniforme bij- en nascholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker ontwikkeld en uitgerold. Deze wordt tijdens de subsidieperiode (grotendeels) kosteloos aangeboden. De scholing wordt geaccrediteerd.

Het Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0 is nu beschikbaar!

Goed onderwijs valt of staat met de juiste en deskundige docent. Dit Docentenprofiel beschrijft de gewenste competenties voor docenten die onderwijs palliatieve zorg geven in het mbo, hbo, wo(+) en bij- en nascholingen.

Bent u als docent in het reguliere onderwijs betrokken bij palliatieve zorg, of bent u als gastdocent betrokken bij bij- en nascholingen in palliatieve zorg? Dan biedt het Docentenprofiel u inzicht in de benodigde competenties en kunt u inzien welke competenties u nog (verder) zou kunnen ontwikkelen.

 

Docentenprofiel palliatieve zorg 2.0

Het laatste nieuws:

Maak kennis met de Adviesraad | Kris Vissers: Pionier in palliatieve zorg

Een belangrijke partner van het programma ScholingPZ is onze adviesraad, die inhoudelijke beslissingen neemt en richting geeft aan de projecten. We spraken met prof. dr. Kris Vissers, voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ), anesthesioloog-pijnspecialist – consulent palliatieve zorg en hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde aan het Radboudumc.

Marjolein van Meggelen benoemd tot projectleider voor Scholing Palliatieve Zorg

Per 1 maart 2024 verwelkomen we Marjolein van Meggelen terug als projectleider binnen het programma Scholing Palliatieve Zorg.

Zij zal zich richten op de verdere landelijke uitrol van de uniforme basisscholing “Palliatieve zorg bij mensen met ongeneeslijke kanker”, waarbij ze het stokje overneemt van Josefien de Bruin.

Een terugblik op mijn tijd bij het programma ScholingPZ

Met ingang van 1 maart stopt projectleider Josefien de Bruin als projectleider voor ons programma. Gestart vanuit een heldere visie, heeft zij in nauwe samenwerking met het programmateam de lijnen van de landelijke uniforme basisscholing voor zorgverleners uitgezet.

Voor haar vertrek, blikt ze graag met ons terug! Zij deelt haar 7 belangrijkste lessen uit haar tijd als projectleider voor het ontwikkelen van de landelijke, uniforme basisscholing.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam